Occlutech tecknar exklusivt distributionsavtal med B. Braun Interventional Systems Inc., affiliate till B. Braun Medical Inc.

Occlutech Holding AG (Occlutech), en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva strukturella hjärtimplantat, har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med B. Braun Interventional Systems Inc. (BIS). Avtalet signalerar ett betydelsefullt nästa steg i Occlutechs kommersialisering i USA. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan samtidigt som Occlutech samarbetar med den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) i syfte att erhålla ett godkännande (Pre-Market Authorization Approval) för Occlutech’s Flex II ASD Occluder, vilket bolaget beräknar ske under 2022.

Occlutech har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med B. Braun Interventional Systems Inc (BIS). Avtalet innebär att BIS kommer att initiera kommersiella aktiviteter för Occlutechs Flex II ASD Occluder med stöd av Occlutechs globala team. Genom samarbetet stärker Occlutech betydligt sin kommersiella förmåga på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden som kännetecknas av ett sjukvårdssystem med en attraktiv prissättnings- och ersättningsnivå, samtidigt som BIS ökar relevansen av bolagets starka portfölj inom medfödda och strukturella hjärtfel.

"Vi är stolta och hedrade över att få förtroendet att sammanföra vårt amerikanska teams förmåga med Occlutechs välbeprövade portfölj av minimalt invasiva hjärtimplantat. Det var tydligt redan tidigt i vår dialog med Occlutechs ledning att vi delar samma målsättning vad gäller att tillgodose behoven hos kardiologer och deras patienter. Den gemensamma målsättningen och delade värderingar utgör en grundläggande bas för ett långsiktigt samarbete och framgång," säger Dave Mittl, VP Sales & Marketing, B. Braun Interventional Systems.

“Samarbetsavtalet med B. Braun Interventional Systems har en stor betydelse för Occlutechs förmåga att realisera bolagets tillväxtstrategi i USA. B. Brauns renommé och beprövade försäljningskapacitet kommer betydligt stärka Occlutechs kommersiella förmåga på världens största marknad för medicintekniska produkter avsedda för medfödda och strukturella hjärtfel. Det är min övertygelse att vårt samarbete, inte minst till följd av vår samstämmiga värdebas, kommer att fungera väl och bidra till ett positivt inträde på den amerikanska marknaden för Occlutech, säger Sabine Bois, VD, Occlutech.

Om Occlutech
Occlutech är en ledande specialist inom minimalt invasiva hjärtimplantat med en mission att förbättra livskvaliteten för människor med hjärtproblem. Bolagets vision är att bli den världsledande specialisten på hjärtenheter för medfödda hjärtfel, strokeprevention och hjärtsvikt. Occlutech har sedan 2003 utvecklat, tillverkat och kommersialiserat ockluderare och interatriella shuntprodukter. Bolaget har en bred och dokumenterad produktportfölj baserad på en egenutvecklad och patenterad teknologiplattform, samt över 200 patent och mer än 146 000 sålda implantat. Occlutech marknadsför och säljer sina produkter i cirka 85 länder. Bolaget har cirka 290 medarbetare och är ett publikt aktiebolag registrerat i Schweiz. För mer information: www.occlutech.com

Om B. Braun Interventional Systems (engelsk text)
B. Braun Interventional Systems offers interventional solutions designed with the patient in mind. Many of the products offered have been developed in response to the needs of physicians, technicians, and nurses. The company is committed to delivering safety, precision and convenience to interventional procedures. B. Braun Interventional Systems Inc. is part of the B. Braun Group of Companies in the U.S., which is headquartered in Bethlehem, Pa., and includes B. Braun Medical Inc., Aesculap® and CAPS®.

Globally, the B. Braun Group of Companies employs more than 64,000 employees in 64 countries. Guided by its Sharing Expertise® philosophy, B. Braun continuously exchanges knowledge with customers, partners and clinicians to address the critical issues of improving care and lowering costs. To learn more about B. Braun Interventional Systems Inc., visit www.bisusa.org/about-us and connect with B. Braun Interventional Systems on LinkedIn.

För mer information, vänligen kontakta:

Sabine Bois
VD
Occlutech
E-post: sabine.bois@occlutech.com

Judy Marushak
Director, Corporate Communications, B. Braun Medical Inc.
E-post: judy.marushak@bbraunusa.com