Occlutech förstärker organisationen med tre nya medlemmar i koncernledningen

Occlutech Holding AG, en ledande specialist inom minimalt invasiva hjärtenheter, förstärker sin organisation inför fortsatt expansion och har rekryterat tre nya medlemmar till koncernledningen; Anders Clemensson (VP Supply Chain), Frank Dallmann (VP R&D) samt Jannie Hestehave (VP People & Culture).

Occlutech, en ledande specialist inom minimalt invasiva hjärtenheter, förstärker sin organisation inför fortsatt expansion och har rekryterat tre nya medlemmar till koncernledningen;

Anders Clemensson (VP Supply Chain). Anders, född 1963, har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska universitet i Göteborg och har mer än 20 års internationell erfarenhet inom Suppy Chain. Anders har bland annat varit Supply Chain Director inom Mölnlycke Health Care, COO på OneMed och Head
of Operations inom AssaAbloy. 

Frank Dallmann (VP Research & Development). Frank, född 1969, har en ingenjörsexamen inom maskinteknik, design och produktutveckling från Technical University i Dresden, Tyskland. Frank har mer än 20 års internationell erfarenhet av forskning och utveckling av medicintekniska produkter. Frank har bland annat varit Head of Shoulder Development på Mathys Ltd. Bettlach i Tyskland och Schweiz.

Jannie Hestehave (VP People & Culture). Jannie, född 1961, har en Executive MBA inom företagsekonomi från AVT Business School i Köpenhamn och har tidigare bland annat varit Global HR-direktör Clinical Diagnostics Division på Thermo Fisher Scientific, HR-direktör Norden & Baltikum på Experian, HR-direktör Norden på Alcon, VP & Head of Group HR inom Clipper Group och HR-chef Danmark & Head of Talent Management Norden & Baltikum på Alcatel (senare förvärvade av Nokia).

”Occlutech är i en spännande tillväxtfas och det är med stor glädje som jag välkomnar ytterligare tre nyckelpersoner i min ledningsgrupp, deras kompetens och erfarenhet kommer att bidra väsentligt till vår fortsatta tillväxtresa", säger Sabine Bois, VD Occlutech Holding AG.

Övriga medlemmar i koncernledningen består av Sabine Bois (VD och koncernchef), Oshri Budana (Global Head of Operations), Stefan Kleidon (VP Sales & Marketing) och Lars Wadell (CFO).