Occlutech beslutar att dra tillbaka planerad börsintroduktion

Styrelsen i Occlutech Holding AG[1] (“Occlutech” eller “Bolaget”) har idag beslutat att dra tillbaka Bolagets planerade börsintroduktion och därmed dra tillbaka (i) erbjudandet om förvärv av svenska depåbevis (”Depåbevis”) samt (ii) Bolagets ansökan om upptagande till handel av Depåbevisen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Prospektet avseende Occlutechs erbjudande att förvärva Depåbevis och Bolagets ansökan om upptagande till handel av Depåbevisen på Nasdaq First North Premier Growth Market offentliggjordes av Bolaget den 16 september 2021.

Occlutechs produkter och marknadspotential har mött ett starkt intresse från investerare både i Sverige och internationellt och välrenommerade ”cornerstoneinvesterare" hade åtagit sig att teckna aktier i börsintroduktionen. 

Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet Depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i Depåbevisen efter noteringen.

Som ett resultat av detta har Occlutechs styrelse idag beslutat att dra tillbaka den planerade börsintroduktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabine Bois
Verkställande direktör 
E-post: sabine.bois@occlutech.com
Telefon: +49 160 90792130

[1] Occlutech Holding AG är ett schweiziskt aktiebolag (limited liability company).