Hållbara affärer

Occlutechs affärsidé och dess produkter förbättrar livskvaliteten för människor med hjärtsjukdom.

För att ytterligare bidra till samhället har Occlutech sedan 2021 engagerat sig i FN: s Global Compact-initiativ för företagsansvar och dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och kommer att bidra till FN: s mål för hållbar utveckling. 

Endorser

Corporate citizenship

Occlutech är stolt sponsor av: