Revisor

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget Deloitte AG, Zürich, Schweiz till bolagets revisor. Matthias Gschwend är huvudansvarig revisor. 

Revisionsföretaget är registrerat hos, och under tillsyn av, Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Matthias Gschwend är auktoriserad revisor och medlem EXPERTsuisse: the Swiss Expert Association for Audit, Tax and Fiduciary.