Occlutech Q3 2022 – Intäktstillväxt, ökad marknadsaktivitet och operativa förberedelser

Occlutech Holding AG (Occlutech) är en ledande specialistleverantör inom minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat. Bolagets produkter marknadsförs och säljs idag i cirka 85 länder och den globala marknaden för medicintekniska produkter avsedda för medfödda och strukturella hjärtfel innebär betydande tillväxtmöjligheter. För att tillgodose det stora intresse som finns för Occlutech och dess utveckling publicerar bolaget kvartalsvis sedan Q1 2022 ett pressmeddelande som inkluderar bolagets intäktsutveckling tillsammans med en VD-kommentar.

Sabine Bois, VD, kommenterar Q3 2022:

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att stärka ledningsgruppen och utveckla vår operativa förmåga. Våra kliniska studier går framåt och vi har också tagit viktiga steg inom det regulatoriska området. Sammantaget är vi väl positionerade för att fortsätta öka försäljningen när den globala medicinteknikbranschen nu är redo att börja expandera igen. Under Covid-19-pandemin sattes de flesta valfria operationerna i Europa och Nordamerika på paus, men under 2022 förväntas branschen nå de nivåer som var innan pandemin igen, med alla tecken på tillväxt för det kommande året. Occlutech står redo att dra nytta av denna möjlighet.

Intäktsökning under kvartalet trots utmanande klimat
Occlutechs intäkter för kvartalet ökade med 2,4 procent och uppgick till 7 530 TSEK (7 353), fortfarande påverkad av MDR-omcertifieringsprocessen, vilken påverkade leveranstillgängligheten och försenade beställningar. Problemet med omcertifieringen löstes dock under andra halvan av september på grund av bra samarbete mellan alla funktioner. Våra huvudmarknader återgår nu till nivåer före pandemi. Detta påverkade vår direktförsäljning positivt, som ökade med 7 procent i september. Amerika fortsatte sin starka tillväxt och växte 42,2 procent jämfört med samma kvartal förra året. APAC växte med 36,9 procent, med stark försäljning i Australien och Vietnam. Sammantaget förväntas marknaden för medicintekniska produkter att växa igen 2023, eftersom bristen på klinisk personal minskar efter pandemin.
 
Klinisk utveckling går framåt
Våra nuvarande kliniska studier går framåt. När det gäller ASD Occluder, har FDA-revisioner slutförts för alla platser, och vi närmar oss nu godkännande. Vi förväntar oss godkännandet under första halvåret 2023, och vi förbereder oss samtidigt för marknadslansering. Tillsammans med vår distributionspartner, B. Braun Interventional Systems Inc., upprättar vi kommersialiserings- och marknadsföringsplaner, samt utbildar säljare.

Det uppdaterade protokollet som återspeglar information från CORVIA-studien REDUCE HF, har godkänts för den amerikanska pivotal-studien av Atrial Flow Regulator, FROST-HF (hjärtsvikt). Vi förväntar oss vår första patientregistrering de närmaste veckorna, vilken kommer att vara en viktig milstolpe för vår framtida expansionsplan i USA som kommer ge oss tillgång till en potentiell mångmiljardmarknad.

Som vi nämnde i vår senaste rapport började vi registrera patienter i vår amerikanska PFO-studie, OCCLUFLEX, med våra första sjukhus i USA och Kanada. Inskrivningen av patienter fortsätter som planerat och europeiska sjukhusplatser läggs till.

Ökad marknadsaktivitet och säljfokus
Under kvartalet har vi ökat våra marknadsföringsaktiviteter med intensifierad direktkontakt med kunder och ökad närvaro på kongresser i takt med att möjligheten att delta fysiskt på event har kommit tillbaka. I september besökte vi både PICS Society Symposium i Chicago och TCT-konferensen i Boston, vilka gav oss stor exponering mot vår marknad. Vi har också anställt nya medlemmar till vår ledningsgrupp som kommer med betydande erfarenhet och som kommer att bidra till Occlutechs framtida tillväxt. Vår nya Chief Commercial Officer, Jose de la Cortina, har lång erfarenhet av global försäljning och kommersiella strategier, och vår nya VP Global Marketing & Business Development, Mathias Bouzereau, har stor erfarenhet av ledande positioner inom medfödda terapier och strategisk marknadsföring. Tillsammans med vår nyutnämnde Chief Medical Officer, Jozef Bartunek, kommer de att bidra till Occlutechs fokus på tillväxt, affärsutveckling och framgångsrika studier.

Framtidsutsikter
När vi närmar oss slutet av 2022 är jag förväntansfull över Occlutech utsikter. Vi går stadigt framåt i alla våra kliniska studier och vi förväntar oss den första patienten i vår viktiga amerikanska studie, FROST-HF. Marknadsmiljön blir mer gynnsam för produkter inom medicinteknik och förväntas återgå till tillväxt efter pandemin. Utöver det knyter vi till oss viktig kompetens till företaget för att ta vara på denna möjlighet. Tack för att du är en del av denna resa med målsättningen att förbättra livskvaliteten för människor, förbättra hälsoekonomin i samhället och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.