Occlutech Q2 2023 – Fortsatt stark intäktstillväxt

Occlutech Holding AG (Occlutech) är en ledande specialistleverantör inom minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat. Bolagets produkter marknadsförs och säljs idag i cirka 85 länder och den globala marknaden för medicintekniska produkter avsedda för medfödda och strukturella hjärtfel innebär betydande tillväxtmöjligheter.

Sabines Bois, VD, kommenterar Q2 2023:

Det är ett stort nöje för mig att informera er om vårt utfall i det andra kvartalet med en mycket positiv intäktsutveckling på nästan alla marknader och viktiga aktiviteter som fortsätter inom andra områden inkluderat det regulatoriska och kliniska området samt slutförandet av MDR-övergången.

Fortsatt stark tillväxt
Intäkterna för det andra kvartalet 2023 ökade med 16,5 procent och uppgick till totalt 9 030 TSEK (7 754). Vi fortsatte att se solid tillväxt på våra marknader för direktförsäljning med 18,3 procents tillväxt, vilket är avgörande för vår övergripande framgång och målet att nå lönsam tillväxt framöver. Utöver detta presterade våra distributörsmarknader starkt och bidrog med 3 821 tusen euro (14,1 procent tillväxt mot föregående). Nästan alla områden växte utom Östeuropa och Mellanöstern (berörda av sanktioner och anbudsaffärer). Transformationsfasen i kombination med omstruktureringen av försäljnings- och marknadsorganisationen har ökat kostnaderna jämfört med föregående år. En betydande del av omstruktureringskostnaderna har gått till det fortsatta arbetet med att effektivisera våra processer genom att införa ett globalt affärssystem. På försäljnings- och marknadsföringssidan har organisationsförändringar och tillhörande kostnader för att underlätta framtida tillväxt varit en viktig drivkraft.

Medan det är full fart på vår MDR-övergång fortsätter vår resa mot USA. Baserat på feedback från olika revisioner har vi arbetat med flera interna processer och kommer att fortsätta att förbereda oss för den slutliga FDA-revisionen som vi förväntar oss i början av 2024. Ett godkännande av vår ASD planeras därför för H1 2024.

Vi är väldigt motiverade att fortsätta Occlutechs framgångsrika resa och bana väg för lönsam tillväxt när vi når slutet av vår övergångsperiod och går in i en period där vi kan utnyttja skalbarhet.