Occlutech Q1 2023 – Tillväxtmomentum med ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter

Occlutech Holding AG (Occlutech) är en ledande specialistleverantör inom minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat. Bolagets produkter marknadsförs och säljs idag i cirka 85 länder och den globala marknaden för medicintekniska produkter avsedda för medfödda och strukturella hjärtfel innebär betydande tillväxtmöjligheter.

Sabines Bois, VD, kommenterar Q1 2023:

Jag är glad att kunna meddela att vi fortsatte att se en positiv tillväxttrend under första kvartalet 2023, med betydande tillväxt på våra direktförsäljningsmarknader. Vi fortsätter också att göra framsteg i våra transformationsprocesser i takt med att vi skapar en mer robust organisation.

Tillväxtmoment och goda förutsättningar
Intäkterna för det första kvartalet 2023 ökade med 10,3 procent och uppgick till 8 949 tusen euro (8 114). Vi såg en stark tillväxt på våra huvudmarknader, särskilt i Europa, där tillväxten var 10,9 procent. Distributörsmarknaderna påverkades delvis av kriget i Ukraina och relaterade handelsrestriktioner, men vår direktförsäljning visade positivt momentum med en ökning på 20,9 procent under kvartalet jämfört med föregående år. Jag är också glad att kunna säga att mars var den starkaste månaden i Occlutechs historia, vilket ytterligare bekräftar denna trend.

I slutet av kvartalet säkrade vi ett långsiktigt finansieringsavtal med ett teckningsåtagande av obligationer till ett sammanlagt belopp om 40 miljoner euro under en total ram på 75 miljoner euro. Detta kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta våra viktiga studier, börja förbereda oss för att gå in på den stora amerikanska marknaden och påskynda vår tillväxt på våra huvudmarknader.

Kliniska studier går framåt
Occlutech fortsätter att investera i kliniska studier och forskning och utveckling, samtidigt som vi ser över och implementerar regulatoriska och kliniska strategier för alla våra produkter. Under kvartalet anslöt sig Dr Morwan Choli till Occlutechs Executive Management Team som VP of Regulatory Affairs & Quality. Med sin erfarenhet av enhetstestning, certifieringsprocesser och samarbete med anmälda organ kommer han att bidra till våra produkt- och marknadsföringsstrategier framledes. För att stödja de kliniska studierna har även ytterligare resurser anslutit sig till det kliniska teamet.

En av våra viktigaste studier, den amerikanska pivotalstudien av Atrial Flow Regulator (AFR), FROST-HF (hjärtsvikt), registrerade den första patienten i mars. Det är en betydande milstolpe för Occlutech och vi engagerar oss nu i ett omfattande arbete kring den kliniska strategin för AFR och hur vi ska gå framåt.

Under kvartalet registrerade vi också vår första patient i Europa i vår amerikanska studie OCCLUFLEX, som undersöker säkerheten och effektiviteten hos vår Patent Foramen Ovale (PFO) Occluder. De första patienterna i USA och Kanada registrerades under andra kvartalet 2022.

När det gäller vår Atrial Septum Defect (ASD) occluder fortsätter vi vårt arbete för ett Premarket Approval (PMA) i USA. Däremot, kommer vi sannolikt att se en fördröjning på grund av anpassningen av processer till FDA-standarder. Så snart vi får en PMA kommer vi dock att vara redo att lansera kommersiellt med vår amerikanska partner B. Braun Interventional Systems Inc. USA är fortfarande en prioriterad marknad i vår strategiska planering framöver, och vi är angelägna om att utöka vår närvaro där.

Förberedelserna för Medical Device Regulation (MDR) fortskrider enligt plan. Vi upplever dock en något längre svarstid från anmälda organ, vilket anstränger certifieringsprocessen för vissa av våra tillbehör. Men vi implementerar kontinuerligt mer robusta processer med stödjande funktioner, inklusive SAP, som effektiviserar vår verksamhet.
 
Försäljning, marknadsföring och innovation
Vi ökar vårt arbete och anställer fler inom försäljning och marknadsföring för att accelerera tillväxt i och med att vi ser tecken på förbättrade marknadsförhållanden framför oss. Till exempel håller vi för närvarande på att inrätta rådgivande styrelser i våra tre huvudsakliga marknadssegment för att förbättra affärsutveckling och innovation kring vart och ett av våra produktområden.

I januari hade vi vårt årliga kick-off-möte i Barcelona, där en genomgång av 2022 och 2023 och framåt var våra huvudämnen. Vi ser nu ett positivt engagemang för säljkåren i företaget när vi skapar ett starkare band mellan våra sälj- och marknadsföringsteam för att säkerställa tydliga ansvarsområden och leveranser.
 
Framtidsutsikter
Då vi har haft en positiv start på 2023 är Occlutech väl positionerat för att ta till vara på de möjligheter som ligger framför oss. Vi ser fram emot att öka vår försäljning och tillväxt, utforska nya produktinitiativ och upptäcka nya fördelaktiga partnerskap. Men viktigast av allt, vi kommer att fortsätta vårt dedikerade arbete med att leverera innovativa lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor runt om i världen.

Med dessa ansträngningar är jag övertygad om att Occlutech kommer att fortsätta sin resa mot att bli ledande inom medicinsk teknik och förbättra liv runt om i världen.