Occlutech publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Occlutech publicerar sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad och tillänglig för nedladdning från Occlutechs hemsida på https://occlutech.com/sv/finansiella-rapporter/