Occlutech meddelar ny medlem till koncernledningen – utser Chief Medical Officer

Occlutech Holding AG (”Occlutech”), en ledande specialistleverantörer inom minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat, har utsett Jozef Bartunek, MD, PhD, till ny Chief Medical Officer (”CMO”), och utökar därmed sin koncernledning.

Jozef Bartunek har gedigen erfarenhet som kardiolog och som biträdande direktör (Associate Director) vid Cardiovascular Center O.L.V Ziekenhuis i Aalst, Belgien. Efter sin kliniska utbildning i Bratislava, Slovakien och Aalst, Belgien, tjänstgjorde han som Fogarty International NIH-stipendiat vid Beth Israel Deaconess Medical Centre, Harvard Medical School Boston, MA. Som gästforskare utökade han också sina medicinska kompetenser genom att utbilda sig inom innovation av medicinska produkter vid Stanford Biodesign. Som läkare kombinerar Jozef på ett unikt sätt expertis inom interventionell kardiologi och hjärtsvikt. Hans forskningsintressen inkluderar klinisk translationell forskning inom hjärtsvikt och strukturell hjärtsjukdom, inklusive regenerativa och enhetsbaserade interventioner. Jozef har publicerat över 300 granskade (peer-reviewed) artiklar och är medlem i flera redaktioner för kardiovaskulära tidskrifter.

Som CMO på Occlutech kommer Jozef bland annat ansvara för den övergripande strategiska inriktningen för alla kliniska aktiviteter i företaget, och stödja framgångsrika kliniska studier, regulatoriska godkännanden, och därtill även kommersiell framgång.

”Jozef är en oerhört skicklig och framstående läkare som bidrar med betydelsefull klinisk forskning och innovation inom kardiologi. Hans omfattande erfarenhet kommer ha en betydande inverkan på Occlutechs utveckling av både framgångsrika kliniska studier, såväl som för vår fortsatta kommersiella framgång”, säger Sabine Bois, VD för Occlutech.

Som CMO för Occlutech kommer Jozef att ansvara för fastställande av bolagets övergripande kliniska utvecklingsstrategi och säkerställa dess genomförande. Han kommer bland annat även att utveckla kliniska program och aktiviteter för alla implantat och tillbehör, och leda den kliniska granskningskommittén. Jozef kommer att dela sin tid mellan rollen som CMO på Occlutech med sin nuvarande forskning och praktik vid Cardiovascular Center i Aalst.

Occlutechs koncernledning består från och med 1 november av 10 medlemmar. Förutom Sabine Bois (VD) och ovan nämnda Jozef Bartunek (CMO) inkluderar den även Thomas Okke Frahm (VP IT), Sakarias Lindell (VP People & Culture), Luis Martin-Parras (VP Supply Chain & Manufacturing), Oshri Budana (VP RA/Q & Clinical), Frank Dallmann (VP R&D), Lars Wadell (CFO), Jose de la Cortina (CCO) och Mathias Bouzereau (VP Global Marketing & Business Development).