Occlutech meddelar förändring i koncernledningen

Occlutech Holding AG (“Occlutech”), en ledande specialistleverantör inom minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat, utser Dr. Morwan Choli till ny Vice President för Regulatory Affairs & Quality (VP RA&Q). Morwan Choli kommer att ingå i koncernledningen.

Morwan har stor erfarenhet av regulatoriska certifieringsprocesser och har innehaft flera ledande positioner. Han har ett diplom och doktorsexamen (”Ph.D”) i fysik från Julius-Maximilian University Wuerzburg i Tyskland och har en vetenskapsbakgrund inom magnetisk resonanstomografi i samarbete med Forschungszentrum für Magnet-Resonanz-Bayern e.V (“MRB e.V”), Kopfklinik vid University Hospital Heidelberg och St. Judes Children’s Research Hospital i Memphis.

Tidigare har Morwan arbetat med flera anmälda organ (”Notified Bodies”) i EU samt varit ansvarig för en certifieringsavdelning för implanterbara enheter i Tyskland. Han har även varit ansvarig för en division för testning och certifiering av medicintekniska produkter i Japan och Asien, och stöttat globala medicintekniska tillverkare. På Occlutech kommer han nu att leda den globala RA&Q-divisionen och hjälpa till med att genomföra Occlutechs vision och strategi. Ett primärt fokus kommer att vara att säkerställa att Occlutech får produktgodkännanden i vissa regioner baserat på lokala produktsäkerhets- och prestandakrav, samt att godkännanden upprätthålls.

“Jag är mycket glad över att välkomna Morwan till Occlutech och ledningsgruppen. Han är en ambitiös person som tillför lång erfarenhet av certifieringsprocesser för medicinsk utrustning till vårt team. Med Morwan här är vi redo att fortsätta att genomföra Occlutechs produkt- och marknadsstrategi framåt”, säger Sabine Bois, VD, Occlutech.

Dr. Morwan Choli efterträder Oshri Budana som en del av koncernledningen, som istället kommer att fokusera på den kliniska verksamheten. Från och med den 1 februari 2023 består Occlutechs koncernledning av 10 medlemmar. Förutom Sabine Bois (VD) och ovan nämnda Dr. Morwan Choli (VP RA&Q), inkluderar den även Thomas Okke Frahm (VP IT), Sakarias Lindell (VP People & Culture), Luis Martin-Parras (VP Supply Chain & Manufacturing), Frank Dallmann (VP R&D), Lars Nordenskjöld (CFO), Jose de la Cortina (CCO), Mathias Bouzereau (VP Global Marketing & Business Development) och Jozef Bartunek (CMO).