Occlutech erhåller teckningsåtagande av obligationer till ett nominellt värde om 40 miljon euro under en ram om 75 miljoner euro för att finansiera expansion i USA och tillväxt

Occlutech Holding AG (“Occlutech”), en ledande specialistleverantör av minimalinvasiva strukturella hjärtimplantat, erhåller teckningsåtagande av obligationer under vissa villkor, till ett sammanlagt belopp om 40 miljoner euro. Obligationer uppgående till 20 miljoner euro emitterades i en första tranche den 31 mars 2023 under en total ram om 75 miljoner euro. Obligationerna löper till 31 december 2027.

Intäkterna från det åtagna beloppet om 40 miljoner euro kommer delvis att användas till att finansiera den kommande lanseringen av Atrial Septal Defect (ASD) Occluder i USA och fortsatt tillväxt på Occlutechs etablerade marknader. Occlutechs ASD Occluder förväntas få FDA-godkännande 2023 och Occlutech förbereder sig för närvarande för kommersialisering tillsammans med sin distributionspartner B. Braun Interventional Systems Inc.

Intäkterna från obligationerna kommer också att användas till att finansiera de pågående globala FDA-studierna relaterade till implantatet för Atrial Flow Regulator (AFR) (FROST-HF) som behandlar hjärtsviktspatienter och Patent Foramen Ovale (PFO) Occluder (OCCLUFLEX) för förebyggande av stroke. Occlutech registrerade nyligen sin första patient i FROST-HF-studien som har som mål att förbättra livet för mer än 12 miljoner människor i den initiala målgruppen som lider av hjärtsvikt i USA och EU. Marknadspotentialen beräknas vara värd flera miljarder euro[1] och växer stadigt.

”Det gläder mig att vi har sett ett sådant intresse för vår affärsplan för våra produkter och studier, och att vi har säkrat en stark finansieringspartner. Med denna finansiering kan vi med trygghet fortsätta våra viktiga studier och expandera till den stora amerikanska marknaden, samtidigt som vi kan snabba på våra högt ställda tillväxtambitioner”, säger Sabine Bois, VD, Occlutech.

Samtliga obligationer har tecknats av fonder under rådgivning av Ture Invest Partners AB.

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare till Occlutech.

[1] Roland Berger marknadsstudie