Koncernledning

Sabine Bois

Sabine Bois

VD sedan 2021 (anställd inom bolaget som CFO sedan 2014 och som co-CEO sedan 2018).

Född 1980.

Utbildning: MBA inom entreprenörskap och finansiering, Universität Wuppertal, Tyskland.

Bakgrund: Över 15 års erfarenhet av bioteknik- och medicintekniksektorn, bland annat som stöd till flera framgångsrika startupföretag inom ramen för inkubatorverksamheten ”Caesar” i Bonn, Tyskland. Medgrundare av bioteknikföretaget Biosensor/SAW Instruments GmbH 2007 (såldes 2013). 

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): 399 040 aktier samt 143 680 aktieoptioner. 

Pascale Brasseur

Executive VP Clinical Operations sedan 2023

Född 1965

Utbildning: Master of Science i Health Economics från Université Claude Bernard I Lyon, Frankrike. Avancerad Strategi och ledarskapsprogram från Wharton School, Pennsylvania universitet, USA.

Bakgrund: 25 års erfarenhet inom Hälsoekonomi, resultatforskning och ersättningspolicy inom ledande industrier, med ett unikt perspektiv som erhållits genom att både ha arbetat inom medicinteknik och den farmaceutiska sektorn. Bland annat 15 års erfarenhet från Medtronic som är den ledande inom det kardiovaskulära området i EMEA området samt inom ryggradssektorn på en global nivå. 

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Johan Sundell

CFO sedan 2023

Född 1971

Utbildning: Master of Science BA, Business Management från Lunds Universitet i Lund, Sverige.

Bakgrund: 25 års erfarenhet i ledande roller inom finans hos bl.a. BE Group Sverige och Brio AB. Johan kommer senast från rollen som CFO för Caldic Nordics. 

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Jose de la Cortina

Jose de la Cortina

CCO sedan 2022.

Född 1973.

Utbildning: Examen i medicinsk biologi från Université du Québec à Trois-Rivières, Kanada och examen i International Business från Concordia University i Montreal, Kanada.

Bakgrund: 23 års branscherfarenhet från Baylis Medicals som en viktig del i den framgångssaga där bolaget blev uppköpta av Boston Scientific för 1,75 miljarder dollar, genom att driva kommersialisering till USA, Japan Europa och ett flertal andra regioner.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Jozef Bartunek

Jozef Bartunek

CMO sedan 2022.

Född 1963.

Utbildning: MD och PhD i Medicin från Comenius University, Bratislava, Slovakien.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet inom kardiologi med publicering av fler än 300 granskade (peer-reviewed) artiklar och är medlem i flertalet redaktioner för kardiovaskulära tidsskrifter.

Övriga pågående uppdrag: Biträdande Direktör (Associate Director), Cardiovascular Centre, OLV Hospital, Aalst, Belgien.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Mathias Bouzereau

Mathias Bouzereau

Executive VP Business Development & Marketing sedan 2022.

Född 1971.

Utbildning: Master of Business Administration från IMD Business School i Lausanne, Schweiz, en Master of Science i datavetenskap från INSA Lyon, Frankrike och University of Nottingham, Storbritannien.

Bakgrund: 25 års erfarenhet från MedTech och inom högteknologiska lösningar & tjänster genom att ta teknologi och innovativa affärsmodeller till marknaden. Innehaft flera ledande befattningar på Metronice och Gemalto (nu en del av Thales) i Europa och Latinamerika, genom att driva lönsam tillväxt i sammanhang såsom start-up, M&A och turnaround.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Frank Dallman

Frank Dallmann

VP Operations och Research & Development sedan 2023 (VP R&D sedan 2021).

Född 1969.

Utbildning: Ingenjörsexamen inom maskinteknik, design och produktutveckling från Technical University i Dresden, Tyskland.

Bakgrund: 24 års internationell erfarenhet av forskning och utveckling av medicintekniska produkter, bland annat i rollen som Head of Shoulder Development på Mathys Ltd. Bettlach i Tyskland och Schweiz. 

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Morwan Choli

VP Regulatory Affairs & Quality sedan 2023.

Född 1976.

Utbildning: Doktorsexamen i fysik från Julius-Maximilian University Wuerzburg i Tyskland och en vetenskapsbakgrund inom magnetisk resonastomografi i samarbete md Forschungszentrum für Magnet-Resonanz-Bayern e.V (MRB e.V), Kopfklinik vid University Hospital Heidelberg och St. Judes Children’s Research Hospital i Memphis. 

Bakgrund: Omfattande erfarenhet av regulatoriska certifieringsprocesser i samarbete med anmälda organ (Notified Bodies) i EU. Har innehaft flera ledande positioner och varit ansvarig för en certifieringsavdelning för implanterbara enheter i Tyskland, samt varit ansvarig för en division för certifiering av medicintekniska produkter i Japan och Asien, och stöttat globala medicintekniska tillverkare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): –

Sakarias Lindel

Sakarias Lindell

VP People & Culture sedan 2022.

Född 1981.

Utbildning: Studier inom ledarskap och beteendevetenskap, Scandinavian International University, Sverige.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från Medtech i olika positioner inom försäljning och logistik. Platschef Occlutech International, managementkonsult på Performax, Area Sales Manager inom Olympus, Abbot Vascular samt olika ledarskapsroller inom det svenska gymnastiklandslaget.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):