Koncernledning

Sabine Bois

Sabine Bois

VD sedan 2021 (anställd inom bolaget som CFO sedan 2014 och som co-CEO sedan 2018).

Född 1980.

Utbildning: MBA inom entreprenörskap och finansiering, Universität Wuppertal, Tyskland.

Bakgrund: Över 15 års erfarenhet av bioteknik- och medicintekniksektorn, bland annat som stöd till flera framgångsrika startupföretag inom ramen för inkubatorverksamheten ”Caesar” i Bonn, Tyskland. Medgrundare av bioteknikföretaget Biosensor/SAW Instruments GmbH 2007 (såldes 2013). 

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): 399 040 aktier samt 143 680 aktieoptioner. 

Johan Sundell

CFO sedan 2023

Född 1971

Utbildning: Master of Science BA, Business Management från Lunds Universitet i Lund, Sverige.

Bakgrund: 25 års erfarenhet i ledande roller inom finans hos bl.a. BE Group Sverige och Brio AB. Johan kommer senast från rollen som CFO för Caldic Nordics. 

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Jose de la Cortina

Jose de la Cortina

CCO sedan 2022.

Född 1973.

Utbildning: Examen i medicinsk biologi från Université du Québec à Trois-Rivières, Kanada och examen i International Business från Concordia University i Montreal, Kanada.

Bakgrund: 23 års branscherfarenhet från Baylis Medicals som en viktig del i den framgångssaga där bolaget blev uppköpta av Boston Scientific för 1,75 miljarder dollar, genom att driva kommersialisering till USA, Japan Europa och ett flertal andra regioner.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Jozef Bartunek

Jozef Bartunek

CMO sedan 2022.

Född 1963.

Utbildning: MD och PhD i Medicin från Comenius University, Bratislava, Slovakien.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet inom kardiologi med publicering av fler än 300 granskade (peer-reviewed) artiklar och är medlem i flertalet redaktioner för kardiovaskulära tidsskrifter.

Övriga pågående uppdrag: Biträdande Direktör (Associate Director), Cardiovascular Centre, OLV Hospital, Aalst, Belgien.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Mathias Bouzereau

Mathias Bouzereau

VP Business Development & Marketing sedan 2022.

Född 1971.

Utbildning: Master of Business Administration från IMD Business School i Lausanne, Schweiz, en Master of Science i datavetenskap från INSA Lyon, Frankrike och University of Nottingham, Storbritannien.

Bakgrund: 25 års erfarenhet från MedTech och inom högteknologiska lösningar & tjänster genom att ta teknologi och innovativa affärsmodeller till marknaden. Innehaft flera ledande befattningar på Metronice och Gemalto (nu en del av Thales) i Europa och Latinamerika, genom att driva lönsam tillväxt i sammanhang såsom start-up, M&A och turnaround.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Frank Dallman

Frank Dallmann

VP Operations och Research & Development sedan 2023 (VP R&D sedan 2021).

Född 1969.

Utbildning: Ingenjörsexamen inom maskinteknik, design och produktutveckling från Technical University i Dresden, Tyskland.

Bakgrund: 24 års internationell erfarenhet av forskning och utveckling av medicintekniska produkter, bland annat i rollen som Head of Shoulder Development på Mathys Ltd. Bettlach i Tyskland och Schweiz. 

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): – 

Morwan Choli

VP Regulatory Affairs & Quality sedan 2023.

Född 1976.

Utbildning: Doktorsexamen i fysik från Julius-Maximilian University Wuerzburg i Tyskland och en vetenskapsbakgrund inom magnetisk resonastomografi i samarbete md Forschungszentrum für Magnet-Resonanz-Bayern e.V (MRB e.V), Kopfklinik vid University Hospital Heidelberg och St. Judes Children’s Research Hospital i Memphis. 

Bakgrund: Omfattande erfarenhet av regulatoriska certifieringsprocesser i samarbete med anmälda organ (Notified Bodies) i EU. Har innehaft flera ledande positioner och varit ansvarig för en certifieringsavdelning för implanterbara enheter i Tyskland, samt varit ansvarig för en division för certifiering av medicintekniska produkter i Japan och Asien, och stöttat globala medicintekniska tillverkare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): –

Sakarias Lindel

Sakarias Lindell

VP People & Culture sedan 2022.

Född 1981.

Utbildning: Studier inom ledarskap och beteendevetenskap, Scandinavian International University, Sverige.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från Medtech i olika positioner inom försäljning och logistik. Platschef Occlutech International, managementkonsult på Performax, Area Sales Manager inom Olympus, Abbot Vascular samt olika ledarskapsroller inom det svenska gymnastiklandslaget.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget (inklusive närstående):

Thomas Okke Frahm

Thomas Okke Frahm

VP IT sedan 2022.

Född 1972.

Utbildning: Examen i marknadsföring, Copenhagen Business School, Danmark samt studier vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz.

Bakgrund: 25 års erfarenhet av IT-strategi och förändringsledning samt från affärsutveckling inom det digitala landskapet. Tidigare motsvarande roller på de danska företagen Vestas, Nilfisk, Chr. Hansen och Maersk.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i bolaget (inklusive närstående):

Innehav per den 31 mars 2022.