Delårsuppdatering

Occlutech Q1 2023

Occlutech Q1 2023 – Tillväxtmomentum med ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter
Q1 2023

Occlutech Q2 2023

Occlutech Q2 2023 – Fortsatt stark intäktstillväxt
Q2 2023

Occlutech Q3 2022

Occlutech Q3 2022 – Intäktstillväxt, ökad marknadsaktivitet och operativa förberedelser
Q3 2022

Occlutech Bokslutskommuniké
2022

Occlutech Bokslutskommuniké 2022 – Betydande ökning av försäljningstillväxten när transformations-processer närmar sig sitt slut
Q4 2022

Occlutech Q2 2022

God intäktsökning och viktiga milstolpar uppnådda på den strategiska USA-marknaden
Q2 2022

Occlutech Q1 2022

För att tillgodose det stora intresse som finns för Occlutech och dess utveckling avser bolaget att kvartalsvis från Q1 2022 publicera ett pressmeddelande som inkluderar bolagets intäktsutveckling tillsammans med en VD-kommentar.
Q1 2022